Personregister och datasystembeskrivningar vid Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Personregistren och datasystembeskrivningarna är uppgjorda enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 10 § 523/1999 och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 18 § 621/1999.

Enligt personuppgiftslagen sak den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret. I registret ska framgå ändamålet med behandlingen av personuppgifter, en beskrivning av innehållet och om det sker en regelbunden överlåtelse av uppgifterna.

Samkommunens huvudansvarsområden och dess avdelningar ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.

Nedan listas aktuella register och datasystembeskrivningar i nämda mappkategorier .

Kategorier

Administration
Studeranden