Samkommunstyrelsen 20.12.2018

Diskussioner har förts med olika parter angående YA:s utrymmesanvändning i norra regionen. Olika alternativ har utretts med målsättningen att minska på YA:s hyreskostnader. Under dagens möte beslöt styrelsen att fortsätta utrymmesanvändningen i Campus Allegro för musik- och bildkonsten och delvis de utbildningar som tidigare verkat på Sofiedahlsgatan, teckna hyresavtal med Pedersöre kommun, samt att YA utvecklar grundexamen inom maskin- och produktionsteknik så, att den kan ske som arbetsplatsförlagd utbildning där den praktiska utbildningen sker i arbetslivet.

 

ANDERS NORRBACK

Styrelsens ordförande

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi