Samkommunstämman 22.11.2018

 

Samkommunstämman godkände budgetändringarna för år 2018. Driftsbudgeten för år 2018 justeras på höstens samkommunstämma i enlighet med erhållna finansieringsbeslut för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten.

 

Stämman godkände även budgeten för 2019 samt ekonomiplanen för år 2020-2021.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

  

 

Vasa 22.11.2018

KENTH NEDERGÅRD

Stämmans ordförande

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi