Samkommunstyrelsen 25.10.2018

 

Samkommunstyrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen för kännedom. Enligt delårsrapporten går år 2018 hittills enligt budget. Styrelsen föreslår också att samkommunstämman godkänner samkommunens budget för 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021.

 

För körundervisningen leasar Yrkesakademin i Österbotten tre olika fordonskombinationer. En fordonskombinations leasingavtal behöver förnyas då avtalet upphör. Tillhörande släp som har samma leasingperiod kommer att förlängas. Styrelsen godkände det ekonomiskt mest fördelaktiga leasingavtalet och fortsätter därmed samarbetet med Käyttöauto Oy.

 

Projektet Boden Live har godkänts. Projekttiden i beslutet är 1.11.2018 - 31.10.2021. Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden där bevakning av evenemang, direktsändningar och smidiga mötesarrangemang ligger i centrum. Målsättningen för Boden Live är framtagandet av en professionell och mångsidig streamhelhet, samt att förbättra och vidareutveckla de tjänster som projektet Boden erbjudit sina kunder och samarbetspartner. Styrelsen tillsatte en styrgrupp för projektet.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

 

Vasa 25.10.2018

ULRICA KARP

Direktör

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi