• Hem
  • Nyheter
  • SÖFUK beviljades strategifinansiering för utveckling av yrkesutbildningen

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) har beviljats strategifinansiering av Undervisnings- och kulturministeriet, bland annat för förverkligandet av reformen av andra stadiets yrkesutbildning. SÖFUK, som upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, var en av två svenskspråkiga upprätthållare i landet som fick ett positivt besked från ministeriet. Totalt 68 utbildningsanordnare delade på strategifinansieringspotten på 34 miljoner euro.

I och med reformen av yrkesutbildningen gjordes även finansieringssystemet för yrkesutbildningen om. Finansieringssystemet delas sedan början av 2018 in i bas-, prestations- och genomslagsfinansiering, samt i strategifinansieringen som utbildningsanordnarna ansöker om årligen. Årets strategifinansiering beviljades främst för att ge utbildningsanordnarna bättre möjlighet att förnya verksamhetskulturen i enlighet med målen för reformen, samt för att möta de utmaningar som den digitala brytningen för med sig.

- Vi är glada över det positiva beskedet gällande strategifinansieringen. Pengarna ger YA en stadigare grund att stå på ekonomiskt och bättre förutsättningar att arbeta med den nya yrkesutbildningen, säger Ulrica Karp, direktör för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

 YA beviljades även strategifinansiering för arbetet med Mästare på svenska, som är en del av arbetet med den stora TaitajaMästare-tävlingen.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi