Samkommunstyrelsen 14.6.2018

 Styrelsen godkände budgetramarna och direktiven för ansvarsområdens budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021. Närmare redogörelse över budgetramarna finns att läsa i föredragningslistan.

 Som entreprenör till renoveringen av Internat 2 vid Campus Kungsgården valdes KN-Construction

 

Styrelsen inrättade fem tjänster som utbildningschef vid YA enligt den från tidigare godkända organisationsmodellen från 1.1.2019.

 Styrelsen godkände YA:s utbildningsutbud i Gemensam ansökan 2019. Komplett lista över utbildningsutbudet i GA finns i föredragningslistan. Vidare godkände styrelsen den reviderade planen för disciplinära åtgärder och förfaringssätt vid YA.

 

Till entreprenör för AV-tekniken vid Wasa Teater valdes Audico Systems Oy.

 

Från och med 1.1.2019 kommer KulturÖsterbottens verksamhetsutrymmen att finnas i den såkallade rektorsbostaden på Kungsgårdsområdet.

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://ktweb.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

  

Vasa 14.6.2018

ULRICA KARP

Direktör

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi