Samkommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslutet för 2017. Räkenskapsperiodens överskott för samkommunen som helhet är 15 145 euro, vilket är ett gott resultat. Förverkligandet av driftsbudgeten lyckades väl under året och samtliga ansvarsområden i samkommunen uppvisar bättre nettoresultat för året än vad som budgeterats trots kraftigt minskad finansiering. Samkommunstyrelsen riktar ett stort tack till personalen för det goda arbetet som gjorts under året. Samkommunstyrelsen är mycket tillfreds med resultatet, säger styrelsens ordförande Anders Norrback.

 

Hela föredragningslistan kan läsas på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi