• About US
  • Tietoja meistä

Samkommunstyrelsen 29.3.2017

Samkommunstyrelsen undertecknade i dag bokslutet för samkommunen för 2016. Resultatet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016 är 1 153 307,80 euro, vilket är ett mycket gott resultat för samkommunen. Det goda resultatet kommer av ett hårt och långsiktigt arbete som resulterat i ett överskott på alla huvudansvarsområden.

På grund av den nya kommunallagen behöver samkommunens grundavtal förnyas. Samkommunstyrelsen sänder förslaget till grundavtal till ägarkommunerna för godkännande. I samband med det sänder också samkommunstyrelsen förslaget till förvaltningsstadga till ägarkommunerna för kännedom. Grundavtalet bör behandlas i ägarkommunerna så att förvaltningsstadgan utgående från uppdaterade grundavtalet kan  behandlas av samkommunstämman i vår.

Samkommunstyrelsen godkände principerna för kartläggning av risker jämte riskkarta och riskkartläggningsmatris för samkommunen.

 

Hela föredragningslistor jämte bilagor finns att läsa på
http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 29.3.2017
ULRICA KARP
Direktör

 

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi